YRITYSJÄRJESTELYT
-Yrityskaupat
-Osakasjärjestelyt
-Toimitila- ja kiinteistöjärjestelyt
-Liiketoimintakaupat

ASIAMIESPALVELUT
-Viranomaisluvat ja selvitykset
-Hankkeiden kokoonjuoksu
-Rahoitusjärjestelyt
-Teollisoikeuksiin liittyvät asiat
-Yhteityökumppaneiden haku
-Asiakaskontaktit

YRITYSTURVALLISUUS
-Viranomaisselvitykset
-Turvallisuuskartoitukset
-Sisäisten- ja ulkoisten uhkien torjunta 

Copyright ©2019 Pum.fi, Kaikki oikeudet pidätetään